Elnöki köszöntő

“Az egyesületünk tagsága a magyar népdal, a kultúra elhivatott éltetője, közösségben gondolkodik, mindenki igyekszik letenni a maga kis részét a közösség asztalára, önzetlenül, nem várva érte külön elismerést. Jó csapat vagyunk, szépkorúak és fiatalok, így, együtt. És ez tölt el derűlátással a jövőt illetően.”

– Mihályi Katalin, elnök

Különleges ünnepsorozat van 2018-ban, mert 120 éves a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület, amely 55 éve vette fel Lányi Ernő nevét, a nagy zeneszerző halálának 40. évfordulóján. Tisztelgés ez az év elődeink előtt, akik 120 éven át minden akadály, nehézség, tragédia ellenében is megőrizték az egykori iparos dalárdát és ennek jogutódját. Tisztelgés ez a dalárda és a művelődési egyesület mindenkori tagsága előtt.

120 éve a szabadkai magyar iparosok megalapították dalárdájukat, a maguk és a város polgárainak örömére énekeltek. Tudták azt, hogy a szeretet az egyetlen dolog a világon, amely annál nagyobb, annál több lesz, minél több emberrel osztjuk meg. És ők önzetlenül osztották meg a szabadkaiakkal a magyar dal iránti szeretetüket. Ösztönösen tudták azt, hogy a közös éneklés erősíti az összetartozás érzését, fokozza a pozitív közösségi tudatot. Szükség is volt erre, hiszen világégés, impériumváltás, a nemzeti érzés kifejezésre juttatását rossz néven vevő ideológia ellenében is meg kellett őrizni ezt a kis közösséget, a magyar dal, a magyar népdal szeretetét.

Folytatjuk örökségét: a Veronika népdalkör, a Cserebogarak gyermek- és ifjúsági citerazenekarunk , a legifjabb szakosztályaink közül az Argaro együttes, amely klasszikus és kortárs költők, irók alkotásaival, megzenésitett versekkel lép fel és a Gránátalma himzőszakkör, amely tagjai a bácskai fehér himzés elkötelezett éltetői, templomi textíliákat készitenek a plébániáknak.

Mi városi egyesület vagyunk, s amellett, hogy a népdalt, a citeramuzsikát, a népi hímzést fontosnak tartjuk, irodalmi estek, filmvetítések, beszélgetős műsorok, képkiállítások, színielőadások, komoly zenei estek is szerepelnek rendezvényeink között. 2018. áprilisától részt veszünk egy IPA-projektben a tavankúti Matija Gubec Művelődési Egyesülettel és a Halasi Csipke Múzeummal, de jó kapcsolatot ápolunk más művelődési egyesületekkel, kórusokkal is.

Az egyesületünk tagsága a magyar népdal, a kultúra elhivatott éltetője, közösségben gondolkodik, mindenki igyekszik letenni a maga kis részét a közösség asztalára, önzetlenül, nem várva érte külön elismerést. Jó csapat vagyunk, szépkorúak és fiatalok, így, együtt. És ez tölt el derűlátással a jövőt illetően.
Várjuk Önt is tagságunk, közönségünk, vagy akár mindkettő soraiban!


Tisztelettel, Mihályi Katalin, elnök